Urafstemning

På generalforsamlingen den 3. december 2015 stemte samtlige tilstedeværende for forslaget til de nye vedtægter for Foreningen Fantasticon.

Læs referat af generalforsamlingen her

Ifølge de nuværende vedtægter skal vedtægtsændringer godkendes med 2/3 flertal ved en efterfølgende urafstemning, der varsles som med en generalforsamling (dvs. med mindst fire ugers varsel) og skal finde sted senest et halvt år efter generalforsamlingen.

Alle, som var til Fantasticon 2015, har mulighed for at deltage i afstemningen og kan gøre det ved at sende en mail til afstemningfantasticon.dk

Angiv dit navn og skriv, om du stemmer enten ja eller nej til de nye vedtægter.

Sidste frist for at indsende din stemme er mandag den 8. februar 2016.

Læs de nuværende vedtægter

Læs forslaget til de nye vedtægter

Opdatering! Urafstemning er afsluttet. Vedtægtsændringerne blev vedtaget.