Månedsarkiv: november 2016

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Foreningen Fantasticon onsdag den 14. december kl. 19 hos Klaus Æ. Mogensen, Pile Allé 41, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2.Bestyrelsens beretning, herunder om den foregående festival.
3. Fremlæggelse af regnskab for foregående festival.
4. Fremlæggelse af planer for det følgende års festival.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse. Se § 5 stk. 2.
7. Valg af revisor.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.