Månedsarkiv: november 2015

Generalforsamling

Foreningen Fantasticon holder generalforsamling torsdag den 3. december kl. 18 på Café Asta, Valby Langgade 62 i Valby.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning, herunder om årets festival.
3. Fremlæggelse af regnskab for foregående års drift samt årets festival.
4. Fremlæggelse af planer for det følgende års festival.
5. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af et foreløbigt budget for det følgende års festival.
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse. Se § 5 stk. 2.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt

For at sikre at vedtægterne er tidssvarende og stemmer overens med foreningens nuværende behov, stiller bestyrelsen forslag om følgende ændringer:

Forslag til nye vedtægter

Læs de nuværende vedtægter

Se vedtægterne med ændringerne skrevet ind